#Kentfest

Pirkt.se:s bildredaktion, bestående av en gammal berguv med svårartad gråstarr, har medelst kraxande och hoande gjort mig uppmärksam på att det finns bilder från förra söndagens Kentfest som nästan måste slängas ut...