Buzzcut Season

Kollektivtrafikshjulen satte oss i rullning kring sexrycket på onsdagsmorgonen och så fort Tilde vände ryggen till efter lunch så låg jag där på bäddsoffan likt ett dävet sälakid. Om Colgate gjorde reklam...

I garnet

Stor milstolpe i sol-och-vårar-karriären härom dagen, när jag i egenskap av sambo fick intyga för polisens passutgivare att Tilde Jansson var en människa. (”Hon är luugn”, sa jag. ”Ursäkta?”, frågade passdamen. ”Hon...

Finn Fem Fel

De flesta publikationer med självaktning erbjuder någon form av knåp till de långa helgsfrukostarna. Så även Pirkt.se. Vi ska anordna ett parti ”Finn fem fel” med utgångspunkt i Helsingborgs Dagblads rubriksättning och...