I garnet

Stor milstolpe i sol-och-vårar-karriären härom dagen, när jag i egenskap av sambo fick intyga för polisens passutgivare att Tilde Jansson var en människa. (”Hon är luugn”, sa jag. ”Ursäkta?”, frågade passdamen. ”Hon...