Ledare: Betygsmissen

http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/anders-jonsson-skolans-markliga-matpolitik/ Elever som får rena glädjebetyg i förhållande till sina kunskaper?! Ett svenskt skolväsen som inte har några samlade riktlinjer för betygsättning?! Lärare som säger åt eleverna att de inte behöver prestera...