Ledare: Betygsmissen

Anders Jönsson: Skolans märkliga mätpolitik Elever som får rena glädjebetyg i förhållande till sina kunskaper?! Ett svenskt skolväsen som inte har några samlade riktlinjer för betygsättning?! Lärare som säger åt eleverna att...