Geni

Jag har gått och förälskat mig i typsnittet Courier. Det känns som att varje stavelse jag skriver går direkt ut på text-tv och bidrar med kärnfull information till folket. Det är också...